29 foreninger får §18 midler | Nyheder

Hvert år uddeler Fredericia Kommune penge til frivillige organisationer, foreninger, netværk og andre grupper, der laver frivilligt socialt arbejde for en bred gruppe af fredericianere.

”Det har været en meget vanskelig opgave at vælge de tiltag, der skulle have midler, da vi i Fredericia har mange gode tiltag på det frivillige sociale område. Så det har været en meget svær opgave at prioritere vores §18 midler. Men jeg vil gerne siger tak for det store frivillige arbejde, foreningerne laver og sætter fokus på. Det er vigtigt for os som by, når vi arbejder på tværs og i fællesskaber. Det kommer der stærke resultater ud af”, siger Peder Tind, medlem af §18 komiteen og formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

§18 midlerne er i år givet til organisationer, der beskæftiger sig meget med en bred vifte af aktiviteter. 39 foreninger har søgt om midler til aktiviteter for over 1.1 mio. kr. Så det har været en svær opgave for §18 komiteen at vælge de foreninger, der skulle have del i de 500.000 kr. som komiteen kan dele ud af.

”Det er fantastisk at læse de mange ansøgninger og alle de gode tanker, ideer og tiltag, der er i Fredericia Kommunes frivillige civilsamfund. De mange ansøgninger vidner om et meget mangfoldigt foreningsliv, som alle brænder for at gøre noget godt og givtigt – og i mange tilfælde livsvigtigt – for andre”, siger Susanne Eilersen, medlem af §18 komiteen og formand for Sundhedsudvalget.

Kigger man ned over rækken af modtager, ser man, at der er givet §18 midler, som rammer rigtig mange målgrupper. Og det glæder §18 komiteen.

”Det har været svært at vælge, men vi synes, vi har formået at sikre, at mange forskellige foreninger kan få en håndsrækning til netop deres aktiviteter. Indenfor Senior- og Handicapområdet er der blandt andet givet tilskud til Lydavisen, der sikrer, at aktuelle, lokale nyheder bliver læst ind til glæde for personer med syns- og læsehandicaps, og til Nordbo Senior, der laver arrangementer for borgere, der ikke længere er på arbejdsmarkedet”, fortæller Lars Ejby, medlem af §18 komiteen og formand for Senior og Handicapudvalget.

Også familienetværket Fredericia har modtaget midler. Familienetværket er et samarbejde mellem Blå Kors Danmark og Kirkeibyen Fredericia, og de tilbyder socialt samvær og gratis aktiviteter for udsatte familier, som har brug for et frirum i hverdagen.

”Familienetværkets arbejde er et godt eksempel på, at frivillige og organisationer træder sammen for at hjælpe i familier, der har brug for et ekstra lyspunkt i deres hverdag. Samtidigt glæder det mig også, at vi har kunnet støtte aktiviteter, der er målrettet vores veteraner”, siger Ole Steen Hansen, medlem af §18 komiteen og formand for Børne- og skoleudvalget.

Modtagerne af §18 midler
Der er givet §18 midler til følgende aktiviteter og tilbud:

På handicapområdet:
Lydavisen
Tegnsprogsforeningen
Foreningen danske døvblinde
ULF

For seniorer og enlige:
Cafe tur for en som dig
Nordbo Senior
Frivilliges Hjælpecentral

For veteraner:
Veteranhjemmet
Krigsveteranlandsholdet
Telegrafhistorisk

For psykisk sårbare og hjemløse
TrivselsOrganisationen
Værestedet Hyggen
SAND
Kvisten
Bedre Psykiatri
Ikke så tosset endda
Selvhjælp
Projekt Husvild

For borgere med anden etnisk baggrund
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe

For børn og unge
Børns Voksenvenner
FitforKids
Ungdommens Røde Kors
Red Barnet Ungdom

På familieområdet
Mødrehjælpen
FBU Forældrelandsforeningen
Parrådgivning
Familienetværket

For patienter
Hjerteforeningen
Social Sundhed

Fakta
Der er i Fredericia Kommune nedsat en §18 komite, der har ansvaret for at indstille til Økonomiudvalget, hvilke foreninger der skal tildeles midler.

Formålet med uddelingen af §18 midler er at støtte de mange tiltag og understøtte gode rammer for den frivillige indsats ved at støtte en bred vifte af aktiviteter.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen