Svindlen med offentlige ydelser slog rekord i 2023

: – Det er rystende og grundlæggende uacceptabelt.
 
Sådan udtaler René Tuekær, formand for Plan & Kulturudvalget, som netop har haft årsrapporten fra Faxe Kommunes kontrolgruppe på dagsordenen.
 
Endnu engang sætter snyd med offentlige ydelser rekord i Faxe Kommune.
Der er konstateret svindel for 13,3 millioner kroner i 2023.
I 2022 var beløbet 10,8 millioner kroner.
 
De godt 11,6 millioner kroner dækker over, at kommunen sparer pengene fremadrettet, fordi man ikke skal udbetale længere. Og resten, de 1,7 millioner kroner, er der et tilbagebetalingskrav på.
 
– Hvert år, når vi ser kontrolgruppens årsrapport, tænker man; kan det blive værre? Og det kan det tilsyneladende. Det er en skrupelløs adfærd fra de borgere, som på sin vis frarøver andre borgere deres muligheder for service fra kommunen, siger René Tuekær.
 
– Det siger jeg, fordi vores velfærdssamfund jo bygger på det grundlæggende princip, at alle bidrager til en fælleskasse, som bliver fordelt til fordel og glæde for så mange borgere som muligt. Hvis nogen beriger sig ved at snyde andre, så er der mindre i den kasse. Det er simpelthen ikke i orden, tilføjer René Tuekær.
 
Benny Agergaard, centerchef i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, oplyser, at Faxe Kommune vurderer i hvert enkelt tilfælde, om sagerne skal meldes til politiet.
 
Kontrolgruppen har arbejdet med 297 sager i 2023 og indtil videre er 133 sager afsluttet med effekt.
127 sager er afsluttet uden økonomisk effekt.

Sager fra 2023

Sagerne er alle anonymiseret og enkelte faktuelle kendsgerninger er ændret af hensyn til de involverede borgeres krav på anonymitet og kontrolgruppens tavshedspligt.
 

Borger på ressourceforløb var rejst tilbage til sit hjemland

Som borger i EU må man gerne rejse hjem på sygedagpenge, man skal blot huske at orientere Center for Beskæftigelse om, at man gør det. Man er nemlig under sin sygemelding forpligtet til at deltage i opfølgning og behandling under sygefraværet.
 
I denne sag modtog borgeren sygedagpenge på grund af alvorlig sygdom. Det var under Covid19-nedlukningen.
 
Han syntes ikke, det var så rart at opholde sig i Danmark under sin sygemelding og var rejst hjem til familien i Spanien. Hans hustru og børn var allerede rejst hjem et halvt år tidligere.
Han havde dog “glemt” at orientere kommunen om rejsen.
 
Dårlig mobildækning i området, sagde han som grund til, at sagsbehandleren ikke kunne få fat i ham, så han bad om at få tilsendt en mail, når man gerne ville i kontakt med ham.
 
Ved sit møde med Center for Beskæftigelse blev han vejledt om sin oplysningspligt samt rettigheder og pligter, når man er i jobafklaring på ressourceforløbsydelse.
 
Han overgik nemlig til jobafklaringsforløb på grund af sygdommen, og han ønskede en førtidspension.
Men når man modtager såkaldt ressourceforløbsydelse, skal man bo og opholde sig i Danmark.
Det er også en betingelse for at modtage ydelsen, at man står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af jobafklaringsforløbet.
Det er også et krav, at man deltager i opfølgningssamtaler og lignende i kommunen
 
Kontrolgruppen udtog manden til kontrol, fordi man blev i tvivl, om Faxe Kommune var den rette udbetalingskommune.
 
Kontrolgruppen forhørte sig hos udlejer, om manden rent faktisk boede og opholdt sig på adressen. Udlejer oplyste, at adressen udelukkende var en postadresse.
Borgeren havde aldrig boet eller opholdt sig på adressen.
 
Efter flere henvendelser kontaktede han endelig kontrolgruppen. Han oplyste, at han var alt for syg til at møde til samtale, og at han for tiden opholdt sig hos sin kone i Spanien.
Han havde intet at skjule, sagde han og ville hellere end gerne vise sine kontoudskrifter for de seneste 10 år.
Kontrolgruppen indhentede kontoudskrifterne for den periode, manden havde været registreret på adressen i Faxe Kommune.
 
Af kontoudskrifterne fremgik det tydeligt, at han opholdt sig i Spanien og derved ikke var berettiget til ydelsen.
 
Det kunne også konstateres, at når manden skulle til møde i Center for Beskæftigelse, passede mødetiden vældig godt sammen med mødetiden for den behandling han skulle have på sygehuset i Danmark.
 
Center for Beskæftigelse har efter kontrolgruppens afdækning af sagen truffet afgørelse om frakendelse af jobafklaringsforløbet samt tilbagebetaling af ressourceforløbsydelsen.
 
Faxe Kommunes Folkeregister har truffet afgørelse om udrejse med tilbagevirkende kraft.
 
Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om stop og tilbagebetaling af ungeydelse.
 
Manden har ikke klaget over afgørelsen. Men han har oplyst, at han er meget trist over, at han ikke kan få økonomisk hjælp til forsørgelse til ham og familien i Spanien.
 
Sagen er politianmeldt for socialt bedrageri.

Kontanthjælp suppleret med uregistreret indkomst

Kontrolgruppen fik anmeldelse fra anden myndighed om en borger, der havde et usædvanligt transaktionsmønster på sin bankkonto.
Det fremgik af sagens øvrige oplysninger, at borgerens helbred var meget dårligt, og det eneste han kunne, var at sidde i sin sofa og se tv hele dagen. Han var med andre ord slet ikke i stand til at arbejde. Han håbede, at han kunne få en førtidspension.
 
Kontrolgruppen kunne ikke genkende det samme billede efter gennemgang af hans kontoudskrifter. Kontoudskrifterne viste foruden en uregistreret indkomst for udført rengøring også, at manden havde store omkostninger til brændstof. Endvidere kunne kontrolgruppen konstatere, at han havde været i stand til at afvikle en forholdsvis stor gæld i den undersøgte periode, som strakte sig over 24 måneder.
 
Manden oplyste, at det var hans søster, som havde anvendt hans betalingskort til tankning af bil.
 
Der var mange ind- og udbetalinger på hans konto, og det var kommet som et kæmpe chok, at hans søster havde benyttet hans kort til andet end tankning af brændstof. Han var meget ked af, at hun sådan var gået bag hans ryg på den måde.
 
Han forklarede, at han ikke var så god til at huske koder, og han havde derfor skrevet koden på kortet.
 
Efterfølgende sender mandens søster en mail fra en tidligere kæreste som undskylder, at han har brugt mandens konto til erhvervsmæssige aktiviteter! Det bemærkelsesværdige ved denne mail er, at afsenders mailadresse er anonymiseret.
 
Kontrolgruppen fandt ikke, at oplysninger fra mandens søster var troværdige og tillagde dem ikke betydning for sagen.
 
Center for Beskæftigelse har efter kontrolgruppens afdækning af sagen truffet afgørelse om tilbagebetaling af hjælp til forsørgelse svarende til cirka 375.000 kroner.
 
Sagen er anmeldt til Skattestyrelsen for uregistreret indkomst og vil blive politianmeldt som socialt bedrageri.

 

Familien der var rejst ud af landet – og stadig modtog en række offentlige ydelser

Fra en anden forvaltning, blev kontrolgruppen gjort opmærksom på en familie i Faxe Kommune, hvor far, mor, farmor og 8 børn boede sammen. Familien fik pension, boligydelse og børnetilskud.
 
Der var udfordringer i familien – og myndighederne havde flere gange været på besøg, men aldrig truffet farmoren. Ved forespørgsel var farmor tilsyneladende på en længere udlandsrejse.
 
Tiden gik, og kontrolgruppen blev opmærksom på, at der nu var TO familier, svarende til 14 personer, som stod registreret på adressen.
 
Efter henvendelse til Boligselskabet kunne det bekræftes, at den store familie var fraflyttet, og at lejemålet var genudlejet, familien havde afleveret nøgler efter reglerne.
 
Den store familie var væk! – Det kunne konstateres, at de havde forsøgt at registrere sig i andre kommuner, men uden held.
 
Her begyndte sagen for alvor. Det viste sig, at farmor var rejst til sit hjemland et år tidligere og mor var rejst til hjemlandet med 7 børn et halvt år tidligere – alles opholdstilladelser var udløbet, og der var ikke søgt om forlængelse af tilladelsen og ej heller forsøgt indrejse igen.
 
Mor og 7 børn er nu registreret udrejst – med krav om tilbagebetaling af boligydelse og børnepenge.
 
Faren er fortsat i Danmark. Han forsøgte ihærdigt at få farmors pension overført til sig selv – så han kunne sende den til hendes hjemland – den købte forvaltningen dog ikke.
 
Farmors pension er blevet stoppet med krav om tilbagebetaling af 1 års ydelse.
 
Efterfølgende flytter far og 1 barn til Jylland.

 

     

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top