Ekspropriation til udvidelse af Dalgårdsvej i Rønnede

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lovbekendtgørelsen nr. 421 af 25. april 2023 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 10. januar 2024, som angivet nedenfor:

•    Kl. 09.00: lb.nr. 1 matr.nr. 18a Kongsted By, Kongsted, beliggende Nymarksvej 3, 4683 Røn-nede
•    Kl. 09.40: lb.nr. 2 matr.nr. 17i Kongsted By, Kongsted, beliggende Dalgårdsvej 20, 4683 Rønnede
•    Kl. 10.20: lb.nr. 3 matr.nr. 17er Kongsted By, Kongsted, beliggende Grunderupvej 17, 4683 Rønnede
•    Kl. 11.00: lb.nr. 4 matr.nr. 17o Kongsted By, Kongsted, beliggende Faxevej 48, 4683 Rønne-de

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsfor-retningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere og relevante rettighedshavere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Bibliotek/Borgerservice Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe indtil afholdelse af åstedsforretningen den 10. januar 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, John Birkegaard, e-mail: jobi@faxekommune.dk, mobil: 61720927. 
 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top