Ekspropriation til etablering af stianlæg ved Græsvej i Karise

Stiens forløb starter ud for indkørslen til Permatopia, og anlægges langs den østlige side af Græsvej til krydset Græsvej/Solagervej. Der anlægges en græsrabat mellem kørebane og sti på den sydlige del af strækningen. I forbindelse med etableringen af stien er det nødvendigt at forskyde en del af den eksisterende vej mod vest, dette gør sig gældende for den nordlige del af Græsvej, der omfatter vejstykket fra Lucernevej til Solagervej.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes mandag den 16. november 2020, som angivet nedenfor:

Kl. 10.00: lb.nr. 1 – matr.nr. 23 Jørslev By, Karise, beliggende Græsvej 1a, 4653 Karise

Kl. 10.45: lb.nr. 2 – matr.nr. 1l Jørslev By, Karise, beliggende Lucernevej 2, 4653 Karise

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på adressen, Bibliotek/Borgerservice Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe indtil afholdelse af åstedsforretningen den 16. november 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, John Birkegaard, e-mail: jobi@faxekommune.dk, mobil: 61720927.

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top