Tilladelse til vandløbsrestaurering i Mejerigrøften


22. februar 2022

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om tilladelse efter Vandløbslovens §37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 i forbindelse med restaurering af Mejerigrøften, Ulvhøj Bæk med tilløb beliggende ved Serritslev.

Brønderslev Kommune afgørelse om restaurering af Mejerigrøfte, Ulvhøj Bæk med tilløb er overordnet for at forbedre vandløbets forhold med flora og fauna og dermed sikre opfyldelse af miljømålet god økologisk tilstand i henholde til vandplanindsat for området. Vandområde Indsatsen er samlet på 5,972 meter, som omfatter restaureringsindsatserne udskiftning af bundmateriale på udvalgte strækninger, hvor der efterfølgende udlægges grus og sten og på udvalgte strækninger etableres plantning af træer.

Det er vurderet at restaureringsprojektet ikke kræver en miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.

Afgørelse om tilladelse til vandløbsrestaurering i Mejerigrøften kan ses her (nyt vindue)

Teknisk Forundersøgelse/Anlægsarbejde, Habitatkonsekvensvurdering, samt screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt – kan ses her:

Habitatkonsekvensvurdering (nyt vindue)

Screeningsafgørelse Miljøvurderingspligt (nyt vindue)

Anlægsarbejde Mejerigrøften (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen