Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag af asfaltgranulat på pendlerplads ved Hjallerupvej ved E45 afkørsel 16


22. februar 2021

  • Brønderslev Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidig anvendelse af areal matr. 7000c, Hjallerup, Fjerding Hjallerup, beliggende ved Hjallerupvej ved E45 afkørsel 16, til oplag af asfaltgranulat mv..

    Med baggrund i en i miljøscreening er der truffet afgørelse om, at den midlertidige opbevaring ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøscreeningen er indarbejdet i tilladelsen.

    Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefrist er den 22. marts 2021.

 

MidlertidigtOplagAsfaltgranulatHjallerupvejVedE45 (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen