Biogasanlægget GFE Krogenskær – offentlig høring af miljøkonsekvensrapport og miljøgodkendelse


8. marts 2022

Miljøkonsekvensrapport
Udvidelsen af biomasseindtaget kræver, jf. miljøvurderingsloven, udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse).
Byrådet godkendte på byrådsmøde den 26. juni 2019, at processen vedrørende udvidelse af biomasseindtaget på biogasanlægget GFE Krogenskær kunne igangsættes.
GFE Krogenskær har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har godkendt. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 7. marts 2022, at miljøkonsekvensrapporten sendes i 8 ugers offentlig høring.
Eventuelle bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten sendes til raadhus@99454545.dk senest den 3. maj 2022.

Miljøkonsekvensrapporten kan læses her (nyt vindue)

Ansøgning om miljøgodkendelse
GFE Krogenskær har ansøgt om miljøgodkendelse til at behandle 100.000 tons biomasse årligt. Ansøgninger om miljøgodkendelse for større virksomheder skal, jf. godkendelsesbekendtgørelsen, sendes i 3 ugers offentlig høring.
Eventuelle bemærkninger til ansøgningen om miljøgodkendelse sendes til raadhus@99454545.dk senest den 29. marts 2022. Du kan samtidig anmode om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Ansøgning om miljøgodkendelse kan læses her (nyt vindue)

Borgermøde
Vi forventer, at der afholdes borgermøde om udvidelsen af biomasseindtaget på GFE Krogenskær i uge 13, 2022. Tid og sted annonceres særskilt.

Videre proces
Efter høringen af miljøkonsekvensrapporten og afholdelse af borgermødet samles eventulle bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten. Herefter skal Byrådet tage stilling til, om miljøkonsekvensrapporten skal endelig godkendes.
Eventuelle bemærkninger til ansøgningen om miljøgodkendelse vurderes, og der udarbejdes udkast til miljøgodkendelse. Når udkast til afgørelse foreligger, har de som har bedt om udkastet, ret til at kommentere herpå inden for en frist på 2 uger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøsagsbehandler Erik Rydborg på e-mail: erik.rydborg@99454545.dk

Om databeskyttelse
I forbindelse med at du sender bemærkninger til Brønderslev Kommune, har vi fokus på at beskytte data om dig. Læs mere om databeskyttelse her

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen