Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Smerstedvej 63, Vrå


12. april 2021

Brønderslev Kommune har den 8. marts 2021 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Smerstedvej 63, Vrå. Der er søgt efter husdyrbrug lovens   § 16a. Der ansøges om miljøgodkendelse til opførelse af et fouragehus, etablering af en opsamlingsbeholder og ændring af placeringen af den tidligere godkende plansilo.

Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, således at alle med interesse for sagen kan indsende bemærkninger vedrørende forhold, som ønskes taget med i sagsbehandlingen.

Bemærkninger skal indsendes på mail raadhus@99454545.dk og skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter denne annoncering – dvs. senest den 26. april 2021.

Desuden kan enhver anmode om, at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette er blevet lavet. Ønskes dette, skal du anmode herom ved henvendelse til samme mailadresse inden for samme tidsfrist. Når udkastet er skrevet, har enhver, der berøres af afgørelsen, ret til at kommentere udkastet samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen (herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i husdyrbrug loven) inden for frist på 30 dage fra modtagelsen.

Afløb (nyt vindue)

Miljøkons TMGK (nyt vindue)

Skema (nyt vindue)

Skema_Bygningsgeometri (nyt vindue)

 

​Brønderslev Kommune skal i øvrigt infomere om:

• At projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet

• At relevante oplysninger kan indhentes fra, og kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

• At miljø oplysninger, der er indhentet til brug for sagens behandling, er til rådighed, men at retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger,       der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljø oplysninger. Ønske om at se relevante oplysninger fremsendes til Lars Kildested på laki@99454545.dk.

• At Brønderslev Kommune med henblik på offentlighedens, berørte myndigheders og berørte staters deltagelse i miljøvurderingsprocessen har foretaget denne offentliggørelse.     Ansøgningen vedrører dog ikke et projekt, der indebærer risiko for grænseoverskridende virkninger.

 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen