Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning på ejendommene Mylundvej 66, Pølundvej 5 og Oustrupmøllevej 35, 9740 Jerslev J


12. oktober 2022

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning inden for udpegningen: ‘skovrejsning uønsket’ vedr. ansøgning om skovrejsning på ejendommene på matr.nr. 21a og 21dl, Den nordøstlige Del, Jerslev, beliggende på Mylundvej 66, 9740 Jerslev J, matr.nr. 23a, Den nordøstlige Del, Jerslev, beliggende på Pølundvej 5, 9740 Jerslev J, og matr.nr. 25c og 39p, Den nordøstlige Del, Jerslev, beliggende på Oustrupmøllevej 35, 9740 Jerslev J.

 

  • Brønderslev Kommune har besluttet, at projektet med skovrejsning ikke er VVM-pligtigt, da det vurderes, at anlægget må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
  • Brønderslev kommune har yderligere besluttet at give tilladelse til skovrejsning på arealet, der er udpeget som ‘skovrejsning uønsket’, eftersom det ikke vurderes at stride imod de hensyn, der ønskes sikret med udpegningerne i Kommuneplanen 2021-2033.

Afgørelse om at projektet ikke kræver VVM-pligt kan påklages i 4 uger og har klagefrist den 9. november 2022

Du klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem deres klageportal ved Nævnenes Hus på dette link

Du kan læse mere om reglerne for at klage i klagevejledningen i afgørelsen. 

 

Afgørelse om tilladelse til skovrejsning inden for udpegningen: ‘skovrejsning uønsket’ kan påklages i 4 uger og har klagefrist den 9. november 2022. 

Du kan klage over afgørelse om tilladelse via mail til Brønderslev Kommune, som videresender klagen til Landbrugsstyrelsen med kommunens bemærkninger.

Klager sendes på: Raadhus@99454545.dk
Du kan læse mere om reglerne for at klage i klagevejledningen i afgørelse.  

Nedenfor kan du se ansøgningsmateriale og Brønderslev Kommunes afgørelse ang. skovrejsning på ejendommene Mylundvej 66, Pølundvej 5 og Oustrupmøllevej 35, 9740 Jerslev J:

Link til ansøgning (åbner nyt vindue)

Link til afgørelsen (åbner nyt vindue) 

Link til oversigtskort (åbner nyt vindue)

 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top