Vi investerer i børns fremtid

15. september 2020

Gode dagtilbud er forudsætningen for et godt børneliv og en vigtig brik

i børns udvikling. De nye minimumsnormeringer skal derfor komme

alle børn til gode. Dagtilbud tæt på hjemmet er samtidig en vigtigt del

af et godt hverdagsliv. Med et stigende børnetal er der behov for at

udbygge dagtilbuddene flere steder i kommunen

Aalborg Kommune er en vækstkommune, og det kan også ses i form af
et stigende børnetal. Antallet af 0-6 årige stiger forsat. Frem til 2024 forventes antallet at stige med over 900 børn svarende til en vækst på 7 %.

Især blandt de 0-2 årige er en markant stigning. Derfor afsættes som
følge af den demografiske udvikling 20,3 mio. kr. ekstra til børneområdet,
og der afsættes driftsmidler til 5 nye institutioner.

Minimumsnormeringer til alle
Med folketingets beslutning om minimumsnormeringer vil der frem mod 2025 blive ansat mere pædagogisk personale, så der maksimalt er 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. 

I Aalborg Kommune er det aftalt, at midlerne fordeles til hver enkelt daginstitution i forhold til deres børnetal, så det ekstra pædagogiske personale kommer alle børn til gode. Aalborg Kommune fik i 2020 tilført 18,0 mio. kr. til minimumsnormeringer. I 2021 vil Aalborg Kommune modtage 21,6 mio. kr. til dette og dette forhøjes gradvist til kommunen i 2025 vil modtage ca. 57,6 mio. kr.

Plan for udbygning af daginstitutioner
For også i fremtiden at kunne fastholde garantien om gode dagtilbud iværksættes samtidig en langsigtet investeringsplan for udbygningen af kommunens daginstitutioner På den korte bane er der i budgettet afsat midler til følgende nye institutioner:

  • 0-6 års institution i skoledistriktet Gug, Byplanvejen og Seminarieskolen, der forventes klar i 2022
  • 0-6 års institution i Sdr. Tranders, der også skal dække skoledistriktet Gistrup og Kanalkvarteret, der forventes klar i 2023
  • 0-6 års institution i Klarup, der forventes klar i 2024
  • 3-6 års institution i Frejlev, der forventes klar i 2024
  • 0-2 års institution Nørresundby, der forventes klar i 2025
  • På den lidt længere bane afsættes i årene 2026-2028 yderligere 29,4 mio. kr. om året til udbygning af området.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top