Sundhed ud til flere borgere

17. september 2020

Seneste sundhedsprofil viser store nationale udfordringer på folkesundheden. Tallene går den gale vej på alle de faktorer, der senere

i livet kan føre til livsstilssygdomme, ligesom borgernes mentale sundhed er under pres. Aalborg er ingen undtagelse.

Der er behov for, at Aalborg Kommune øger fokus på den forebyggende sundhed og i endnu højere grad bekæmper den voksende ulighed i sundhed.

Overvægt har udviklet sig til en national folkesygdom.
I Aalborg Kommune er hver anden borger overvægtig, mens over 28.000 borgere er svært overvægtige med en BMI over 30. Det er også et område, hvor der er en stor grad af social ulighed i sundhed. Antallet af overvægtige har været stigende i perioden 2013 til 2017, hvor blandt andet antallet af svært overvægtige er steget med 5.600 i kommunen.

Overvægt og mangel på fysisk aktivitet har stor betydning for den enkeltes borgers sundhed, velvære og livskvalitet, og fører samtidig til øget risiko for livsstilssygdomme som fx type 2-diabetes, samt større risiko for hjertekarsygdomme og slidgigt.

Kampen mod overvægt er et også et emne, der fylder meget i de ca. 2.000 sundhedssamtaler, som Aalborg Sundhedscenter gennemfører årligt.

Kultur giver velvære
Udfordringen med den mentale sundhed vokser nationalt. I Aalborg vokser andelen af voksende med et højt stressniveau, mens udviklingen blandt unge og især unger kvinder er endnu værre. I Aalborg Kommune har vi, sammenlignet med andre kommuner, længe arbejdet med både forebyggende og behandlende tilbud til borgerne. Igennem de sidste tre år er der opbygget stor erfaring med at anvende kulturaktiviteter som metode overfor borgere med stress, angst og depression.

Igennem Kulturvitaminer har over 300 borgere fået hjælp til en bedre mental sundhed, til at bryde ud af social isolation og rykke tættere på arbejdsmarkedet. Indsatsen sker i et stærkt samarbejde med kommunens kulturinstitutioner.

Aalborg rykker sundheden ud med samarbejde og fællesskab
Hvis Aalborg generelt skal styrke borgernes sundhedstilstand og nå ud til flere borgere, skal der blandt andet investeres i partnerskaber med lokalsamfundet, erhvervsliv, foreningslivet og uddannelses-institutionerne.

Sundheden skal ud i borgernes hverdag og være synlig. Vi arbejder med sundhedstilbud på virksomheder, hvor arbejdspladsen bakker op om en sundere livsstil. Vi bor i en landdistriktskommune, så der opstår let en
geografisk barriere til sundhedstilbuddene. Derfor forsøger vi i stigende
grad at være tilstede lokalt med sundhedstilbuddene og efterfølgende integrere gode initiativer i lokalsamfundet.

Motivationen for livsstilsændringer og en sundere livsstil er stor hos borgerne, og sundhedsdata hjælper os med at spotte gode lokalområder at sætte ind. Senest er vi lokalt tilstede i Kongerslev. Vi skal samtidig have endnu mere fokus på de muligheder, der er for at bryde de geografiske og praktiske begrænsninger, ved at udnytte de muligheder, der ligger i anvendelse af digitale løsninger. Vi har allerede gode erfaringer med anvendelse af sundhedsappen LIVA og skal nu udnytte de erfaringer med de digitale løsninger, som Corona har tvunget os til at have fokus på.

I det nære sundhedsvæsen arbejder vi stadig tæt sammen med hospitalerne og de praktiserende læger. Et af de konkrete resultater er etableringen af sundhedshuse i kommunens yderområder.

Senest er dørene åbnet til nyt lægehus i Storvorde, mens der også arbejdes på realisering af et sundhedshus i Løvvangen. Det gode samarbejde mellem de praktiserende læger og Aalborg Kommune er yderligere blevet understøttet og forankret via lægehjemmesiden www.sundhedstilbud.aalborg.dk.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top