Skøjtebane i forkortet periode

27. september 2022

Sundheds og Kulturudvalget i Aalborg Kommune har besluttet en række energibesparende tiltag hen over de kommende koldere måneder. Skøjtebanen på C.W. Obels Plads sættes stadig op, dog i en kortere periode.

I lyset af den igangværende energikrise var der i Sundheds og Kulturudvalget mandag aften ekstraordinært møde om de energitunge faciliteter og aktiviteter på fritids- og kulturområdet.

– Det er nogle svære dilemmaer vi har i øjeblikket i forhold til at spare på energien. Det er en balance, vi skal finde mellem, at vi skal sænke energiforbruget hvor vi kan, men dog uden at vinteren skal blive alt for trist og grå. Vi havde i udvalget en rigtig god diskussion om det og jeg synes vi landede et godt sted, siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Sundheds- og Kulturudvalget er kommet frem til følgende beslutninger:

  • At vandtemperaturen i svømmehallerne, med undtagelse af Vadum svømmehal og varmtvandsbassiner, sænkes med én grad ind til videre.
  • At saunaer i kommunens svømmehaller lukkes såfremt Energinet varsler, at der er risiko for strømmangel og heraf følgende lukning for strømmen. Undtaget herfra er udvalgte saunaer i Haraldslund og Gigantium, der benyttes i tilknytning til aktiviteter for særlige målgrupper.
  • At åbningsperioden for skøjtebanen på C.W. Obels Plads forkortes, så skøjtebanen åbner den 1. december 2022 og nedtages efter skolernes vinterferie i uge 8, 2023.

Aalborg Kommune og herunder Sundhed og Kultur vil generelt følge Energistyrelsens anbefalinger til spareråd på arbejdspladsen. Energistyrelsens råd lyder:

  • at sænke temperaturen til 19 grader i rummene.

  • at slukke belysningen udendørs, hvis ikke der er praktiske eller sikkerhedsmæssige årsager til hinder for det.
  • at forkorte fyringssæsonen, det vil sige først åbne for varmen, når temperaturen kommer under 19 grader.

Sundhed og Kultur opfordrer ligeledes de selvejende kultur- og fritidsinstitutioner, foreninger, og forsamlingshuse til at følge de samme anbefalinger og spareråd:

– Vi tror på, at det største hug i det her er vores sænkning af temperaturen i vores bygninger. Skøjtebanen vælger vi stadig at sætte op, da vi synes det er vigtigt at der med den så at sige stadig er lidt lys i mørket. Det er jo en balance mellem at spare på energien og stadig have trivsel. Vi har også skøjtearenaerne i Gigantium, som vi vælger at holde kørende, fordi vi har kontraktlige forpligtigelser i forhold til Aalborg Pirates og ikke mindst aktiviteterne i tre foreninger. Vi sænker også temperaturen en enkelt grad i svømmehallerne, dog med visse undtagelser. Vi har blandt andet nogle patientgrupper, der er afhængige af højere temperaturer, siger Jes Lunde.

De energibesparende retningslinjer og opfordringer sættes i søen fra dags dato.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top