Ny sundhedspolitik har ingen udløbsdato

11. april 2023

Det lange seje træk. De store samfundsudfordringer på sundhedsområdet har nu fået Aalborg Byråd til at vedtage en ny sundhedspolitik uden udløbsdato. Det er en anerkendelse af at udfordringerne med den mentale sundhed, fysiske inaktivitet og ulighed i sundhed, tager mange år at lave om på. Den nye politik indeholder fire pejlemærker.

Tallene i sundhedsprofilen 2021 lyver ikke, og det gør dem fra 2017 heller ikke. Sundhedsudfordringerne i Danmark og også i Aalborg Kommune er de samme og er opbygget over mange år. Det tager lang tid at ændre, og derfor har man også i Aalborg Kommunes nyligt godkendte femte sundhedspolitik besluttet at den ingen udløbsdato har:

– Arbejdet med at mindske uligheden i sundhed, styrke den mentale sundhed, styrke trivsel og fællesskaber og skabe fundamentet for flere gode leveår, kommer til at række ud over en enkelt byrådsperiode. Så derfor er jeg glad for at vi I et enigt byråd har fjernet udløbsdatoen i den nye sundhedspolitik. Det greb håber vi styrker fokus på at gøre politik til virkelighed, skabe handlinger, styrke vores sundhedsindsatser og øge vores tværfaglige arbejde med sundheden, siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Fire pejlemærker skal implementeres bredt

Den nye sundhedspolitik har fire pejlemærker til at give retning for den kommunale sundhedsindsats Det er Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune der har ansvaret for den kommunale sundhedspolitik, men det her er en af de politikker der skal tænkes ind på tværs i kommunen, og i et stærkt samarbejde med sygehusvæsnet, praktiserende læger men også civilsamfundet og erhvervslivet.

  • Bedre trivsel og gode fællesskaber
  • Mere lighed i sundhed
  • Et godt helbred og gode leveår
  • Bedre sammenhæng og kvalitet på tværs

 

– Sundhedspolitikken skal realiseres når vi møder borgerne. Og det gør vi rigtigt mange steder. Lige fra børnehaver, skolen og fritidscentre til jobcentrene, plejehjem og arbejdspladserne. Her skal vi skabe endnu mere kvalitet i vores indsatser ved at styrke vores allerede gode samarbejde med eksempelvis vores foreningsliv, ungdomsuddannelser og Aalborgs mange arbejdspladser. Og så skal sundhedspolitikkens tematikker tænkes ind på tværs i flere af kommunens politikområder. For sundhed er en kompleks størrelse der er alle steder i vores hverdag. Så det har også sundhedsmæssig værdi, når vi eksempelvis har en mobilitetsplan der skal gøre borgerne mere aktive i transporten, siger Jes Lunde

Gode rammer skal styrke fællesskaber

Aalborg Kommune fortsætter også arbejdet med at skabe mere lighed i sundheden. Social ulighed i sundhed handler om ulighed i risikoen for at blive syg, og hvor godt borgerne kommer igennem et sygdomsforløb eller lever med én eller flere kroniske sygdomme. Det handler også om, hvor godt et udbytte borgerne har af de sundheds- og behandlingstilbud, de tilbydes:

– Uligheden i sundhed skal vi blandt andet mindske ved vores forebyggende indsatser. Men det er også målrettede indsatser, hvor vi fokuserer tilbud til særligt udsatte grupper i samfundet, specifikke lokalområder eller særlige kronikergrupper, siger Jes Lunde

Den mentale sundhed er også stadigvæk en af de store udfordringer i samfundet. Den nye sundhedspolitik har som pejlemærke at styrke trivslen og de gode fællesskaber:

– Den mentale sundhed er under pres i befolkningen, og særligt hos vores unge. Her vil vi arbejde for at skabe gode rammer for at leve et aktivt liv i kommunen. Vi skal blandt andet styrke muligheden for at blive integreret i vores rige foreningsliv, i både idrætten, men også i interessebaserede og  kulturelle fællesskaber. Vi ved, at det at være sammen med andre mennesker om noget meningsfyldt, styrker trivslen, siger Jes Lunde.

Læs den samlede nye sundhedspolitik her: Ny sundhedspolitik

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top