Forslag om skolesammenlægning i det østlige Aalborg i 1. behandling

08. februar 2023

Børne- og Undervisningsudvalget i Aalborg Kommune har på deres møde i denne uge behandlet og godkendt en sag om fremtiden for skoletilbuddene i det østlige Aalborg. Sagen skal derfor nu i høring.

Udvalget har godkendt et forslag til en sammenlægning af henholdsvis Byplanvejens Skole og Seminarieskolen placeret på den nuværende Seminarieskoles adresse, samt Herningvej Skole og Tornhøjskolen, placeret på den nuværende Herningvej Skoles adresse. I forslaget bliver de 4 skoler til 2 nye skoler, som vil få et nyt navn og en ny fælles bestyrelse med effekt fra den 1. august 2024.

Med forslaget følger også mindre distriktsændringer for de kommende 2 skoler og for de resterende 3 skoler, som ligger i det østlige og sydøstlige Aalborg, nemlig Gistrup Skole afdeling Gistrup, Gug Skole og Mellervangskolen. Ændringerne tilpasser distrikterne bedre geografisk og i forhold til de nuværende søgemønstre til disse skoler.

Såfremt forslag om strukturændringer på skoleområdet i henholdsvis Aalborg øst og sydøst godkendes, skal mulighederne for at anvende Tornhøjskolens bygninger til Børn og Unges administration, som i dag har til huse i Godthåbsgade i Nørresundby, eventuelt i sammenhæng med andre kommunale funktioner, afdækkes. For Byplanvejens skoles vedkommende påtænkes det at denne indgår i en videre vurdering af bydelens fremtidige udvikling.

Den fremtidige anvendelse af lokaliteterne skal understøtte den fortsatte positive udvikling af lokalområderne.

Den 10. februar begynder en 8 ugers høringsperiode før en eventuel andenbehandling, hvor alle forældre og borgere i området får mulighed for at komme til orde. Høringsmateriale og svarmuligheder vil fremgå på Aalborg.dk den 10. februar 2023.

For at forslaget ikke skulle komme bag på forældre og medarbejdere på de 7 skoler i området, fik de allerede for en uge siden besked via deres skole om, at punktet var på dagsordenen.

”Selvom vi i Udvalget har gjort grundige forberedelser forud for forslaget og virkelig mener, at vi på denne måde kan lave skoler med stærke profiler, høj faglighed og god trivsel, så syntes vi også, at det var ordentligt at give forældrene et heads up, så de ikke føler, at vi pludselig kommer med en potentiel stor forandring. Vi ved, at der er mange følelser i de lokale skoler, og jeg håber, at netop ordentlighed også vil præge debatten i løbet af høringen, siger rådmand for Børn og Unge i Aalborg Morten Thiessen

Børne- og Undervisningsudvalget har gennem de seneste 8 måneder drøftet sagen, analyseret data, besøgt skolerne og skolelederne samt set bygningerne og skolernes omgivelser. Man har fået udfærdiget rapporter, som belyser blandt andet søgemønstre i området, data for skolerne, økonomiske forhold, prognoser for befolkningstilvækst og flere andre relevante emner. Det er disse mange overvejelser, som ligger til grund for forslaget, som nu skal i høring.

”Vi har en overkapacitet i området lige nu, og vi kan se, at de 4 skoler i forslaget i for høj grad bliver valgt fra til fordel for områdets andre skoler. Det er for så vidt i orden, at man søger andet end distriktsskolen, men det skal i hvert fald ikke være fordi, at der ikke er kammerater nok eller man ikke tror på, at den nærmeste skole kan gøre det godt,” siger rådmand Morten Thiessen.

Om overvejelserne bag forslaget siger Lisbeth Lauritsen, næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget:

”Nu har vi efter grundige undersøgelser og drøftelser lavet et forslag, som kommer til at give et solidt elevgrundlag for skolerne i området, og dermed også grundlag for at styrke fundamentet for både børn og voksne på skolerne. Vi tror på, at vi vil få lavet nogle rigtig stærke skoler med eftertragtelsesværdige profiler for de næste mange generationer af børn og unge i det østlige Aalborg.”

Fra politisk side har man siden 2019 talt om at gøre en positiv forskel for skolerne i det østlige Aalborg, og det er den hensigt, det politiske udvalg nu tager fat i. Tanken er at skabe stærkere skoler med solid forankring i området, som er attraktiv for børn og forældre, og som man i højere grad end i dag vælger til.

I forbindelse med høringsperioden vil der blive afholdt 2 borgermøder den 14. og 21. marts. Tid og sted vil fremgå af høringsmaterialet på aalborg.dk fra 10. februar.

Det er et enigt Børne- og Undervisningsudvalg i Aalborg Kommune, som står bag forslaget om strukturændringer i det østlige Aalborg. Med sammenlægningerne ønsker de:

  • Skoler med tydelige faglige og pædagogiske profiler, som står stærk i lokalsamfundet og i samarbejdet med børn og forældre
  • Skoler, som er robuste i elevtal og dermed ikke nær så sårbare overfor udsving i søgningen fra år til år.
  • Skoler, som i højere grad vælges til i fremtiden og vedbliver med at være et vigtigt aktiv for lokalområdet
  • Skoler med elevtal og elevsammensætninger, som i højere grad afspejler deres distrikter
  • Tættere forbindelse mellem dagtilbud og skole også i fysiske fællesskaber

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top