De politiske udvalg skal i gang med reduktionsforslag

28. februar 2023

Historisk høj inflation og krigen i Ukraine påvirker kommunernes økonomi – også i Aalborg Kommune. Udsigten til stramme rammer for den kommunale økonomi og det øgede pres på udgifterne medfører nu, at det Udvidede Økonomiudvalg anbefaler Aalborg Byråd, at samtlige udvalg skal finde reduktionsforslag forud for Budget 2024-2027.

Det Udvidede Økonomiudvalg anbefaler, at alle kommunens udvalg kommer med reduktionsforslag på sit område. Der skal findes reduktioner hen over de næste 3 år, så Aalborg Kommune samlet set får indfaset en reduktion på 2,5 procent af driften i 2026.

Alle udvalg skal udarbejde forslag til finansiering for det udgiftspres, der er indenfor deres område – samtidig med at nogle udvalg også skal komme med reduktionsforslag svarende til 40 procent af den forventede demografiregulering i 2024. Anbefalingen fra det Udvidede Økonomiudvalg kommer nu, da kassebeholdningen er lav, og det skyldes blandt andet stigende udgifter på grund af krigen i Ukraine, COVID-19 og ekstraordinære kursreguleringer.

“Det er rettidig omhu og nødvendigt, at udvalgene får lavet reduktionsforslag i en økonomisk presset tid. De fleste danskere mærker lige nu, at det er dyrere at handle ind i supermarkedet, og det er dyrere at varme huset op. Aalborg Kommune mærker også i høj grad, at udgifterne er steget, og pengekassen skrumper ind hurtigere end ventet. Derfor ønsker Det Udvidede Økonomiudvalg, at alle de politiske udvalg kommer med løsningsforslag til, hvor der kan spares i Budget 2024-2027,” fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Aalborg Kommunes politiske udvalg er By- og Landskabsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget, Senior- og Omsorgsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Det Udvidede Økonomiudvalg foreslår, at udvalgene går i gang med spareforslagene i marts måned.

Øget udgiftspres
De seneste år har Aalborg Kommune oplevet et markant udgiftspres på bl.a. de specialiserede områder. Der har også været en mindre vækst i befolkningen pga. omlægninger på de videregående uddannelser, og så har der været øget krav til de kommunale effektiviseringer baseret på regeringsgrundlaget.

“Vi har behov for at arbejde med driftsreduktioner hen over de næste 3 år, så vi samlet set får indfaset en reduktion på 2,5 procent, når vi når frem til 2026. Alle udvalgene skal derfor lave beskrivelser på konkrete reduktionsforslag på deres område, så Aalborg Byråd kan skabe et fornuftigt økonomisk budget med balance mellem indtægter og udgifter samtidig med, at vi sikrer mest mulig velfærd. Det vil dog i sidste ende betyde, at vi kommer til at reducere i serviceniveauet på nogle af vores områder,” siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

De politiske udvalg har nu til opgave at lave beskrivelser over deres reduktionsforslag med endelig indstilling fra udvalgene i august måned. Undervejs i budgetprocessen vil borgere og medarbejderudvalg også blive taget med på råd. 

Den endelige stillingtagen til demografiregulering og hvilke reduktioner, der skal gennemføres, sker i forbindelse med forligsforhandlingerne i september.

Det endelige budget vedtages 11. oktober 2023.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top