Boligprogram 2023 – 2025

02. februar 2023

By- og Landskabsudvalget har på mødet 2. februar 2023 godkendt udmøntning af boligprogram 2023-2025. Der er udpeget fire steder, hvor dialogen om at opføre almene boliger kan fortsætte, og der arbejdes nu videre med de fire projekter med henblik på afklaring og endelig godkendelse i By- og Landskabsudvalget. De fire projekter ligger ved Nørre Tranders Vej i Vejgaard, Valmuemarken ved Møllen, Frederik Bajers Vej samt ved Gigantium.

Referencefoto: Det almene byggeri Grønnegården, Stationsmestervej

I boligprogram 2023-25 har ønsket været et fokus på opførsel af almene familieboliger i Aalborg By, med vægt på typologien rækkehuse/tæt lav eller tilsvarende.

Boligselskaberne er blevet opfordret til at komme med forslag til mulige placeringer i Kærby, Skalborg, Gug, Universitetsområdet og Vestbyen. Herudover kunne placeringer i kommunens kommende udviklingsområder være aktuelle, herunder Søvangen i Nørresundby eller Vejgaard. Rammen har også tilsagt, at kvoten til opførelsen af de almene boliger ønskes opdelt, så hvert projekt indeholder minimum 20 boliger af hensyn til såvel anlægs- og driftsøkonomien.

Foruden geografien blev der opstillet følgende fokuspunkter:

  • Hvordan det enkelte projekt understøtter udviklingen i området
  • Variation og fleksibilitet i projekterne, således at der skabes boliger til en bred målgruppe, herunder sikre ”billige boliger” eller boliger med en rimelig husleje
  • Hvordan projekterne understøtter fællesskabstanker, både det formelle og uformelle møde med andre
  • At sikre at en stor del af boligerne er tilgængelige og dermed anvendelige for en bred målgruppe
  • At sikre bæredygtigt byggeri

Boligselskaberne blev inviteret til at indsende forslag hertil og Aalborg Kommunes afdeling for støttet byggeri modtog 28 forskellige forslag, fordelt på 11 boligselskaber.

De indkomne forslag er blevet vurderet, og her har geografien eller placeringen af dem spillet en stor rolle.

Ud af de indsendte forslag, er der i første omgang udvalgt følgende fire projekter, som der ønskes yderligere dialog om og videre bearbejdning af:

  • Vivabolig – V. Nørre Tranders Vej i Vejgaard
  • Alabu Bolig – Valmuemarken v. Møllen
  • Himmerland Boligforening – Frederik Bajers Vej
  • Himmerland Boligforening – V. Gigantium

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen fortæller om baggrunden for valget af de fire:

– ”De fire områder er udvalgt med baggrund i en række fokuspunkter, men også fordi vi af vores analyser kan se, at netop disse områder kan bære nogle almene boliger. Vi har jo fokus på at understøtte diversitet i forhold til boligsammensætning i Aalborg By, og ved at supplere med nye almene boliger på de fire placeringer kan vi understøtte denne diversitet – både i udbuddet af boliger samt i områdernes beboersammensætning. Foran os ligger nu et arbejde med at tilpasse projekterne, og det kommer til at ske i en dialog med de almene boligforeninger”, slutter rådmanden.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top