Analyse af bydelshuse i Aalborg Kommune

19. januar 2023

Sideløbende med at Aalborg Kommune udarbejder byudviklingsplaner for flere bydele i Aalborg og Nørresundby, er der opstået behov for at kigge nærmere på, hvad et bydelshus skal kunne. Der foreligger nu en analyse, som belyser netop det.

 

Visualisering af Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg med funktioner, der både kan rumme vuggestue, børnehave, skole, idrætsfaciliteter og bydelshus i ét.

Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde byudviklingsplaner for flere bydele i Aalborg og Nørresundby. I den forbindelse har der været en løbende dialog med borgerne, hvor der bl.a. er udtrykt ønsker og behov for etablering af bydelshuse. Derfor blev der ved Budgetforliget for 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en bydelshus-analyse med særligt fokus på Vestbyen og Vejgaard.

Analysen er nu afsluttet og viser, at et bydelshus er karakteriseret ved at kunne danne rammen om “et fælles tredje”. Det vil sige, at et bydelshus skal kunne rumme, udfolde og udvikle bydelens og kommunens fællesskaber og binde sammen på tværs – et fælles tredje sted, der for hver enkelt bydel betyder noget forskelligt – f.eks. i hhv. Vejgaard og Vestbyen.

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen fortæller om analysen:

“Fra kommunens side oplever vi løbende en stor efterspørgsel på kvartershuse eller bydelshuse, som kan danne ramme om lokale mødesteder. Vi ser en mangfoldighed af foreninger, interessegrupper, borgergrupper og andre, som alle efterspørger fysiske mødesteder. Derfor blev vi i forbindelse med budgetforliget enige om at undersøge behovene nærmere med udgangspunkt i Vejgaard og Vestbyen.
Det er interessant at se analysens resultat, som konkluderer, at et bydelshus skal kunne danne rammen om “et fælles tredje”, og at dette sted kan betyde noget forskelligt i f.eks. Vejgaard og Vestbyen. Set fra min stol er det vigtigt, at vi fremadrettet lægger os i selen for at tænke mere på den multi-funktionelle benyttelse af vores kommunale bygninger, når vi snakker bydelshuse. Undervejs i analysen har vi haft sparring med koordinatoren for det kommende bydelshus på Stigsborg. Her opfører vi det nye Børne- og Ungeunivers med funktioner, der både kan rumme vuggestue, børnehave, skole, idrætsfaciliteter og bydelshus i ét. Det er et rigtig godt eksempel på at tænke flere funktioner ind i den samme bygning, så bygningen kan benyttes at flere brugergrupper henover døgnet, i stedet for at lyset slukkes kl. 16. En anden vigtig pointe er jo også, at vi skal blive bedre til benytte den bygningsmasse, som vi allerede har. For en optimeret udnyttelse af eksisterende og ledige rammer er på mange områder langt mere bæredygtig end nybyggeri” slutter rådmanden.

Analysen og de videre skridt

Analysen er blevet udarbejdet i perioden fra juni til december 2022, og den tager udgangspunkt i en grundig sammenfatning af forudgående materialer, undersøgelser mv. fra arbejdet med byudviklingsplanerne suppleret med en proces, hvor der er gået i dybden med analysens centrale spørgsmål – Hvad er det et bydelshus skal kunne?

Resultaterne er skabt i et samarbejde og dialog med centrale aktører fra de to bydele Vejgaard og Vestbyen og fra de kommunale forvaltninger. Pro-vins ApS har været rådgivere på opgaven.

Rent organisatorisk er analysen blevet udarbejdet i et samarbejde på tværs af flere forvaltninger i Aalborg Kommune, med projektledelse forankret i By og Land, deltagelse fra Sundhed og Kultur, Job og Velfærd, og med sparring med koordinator for det kommende bydelshus på Stigsborg.

Indholdet af analysen er opbygget, så det belyser analysens centrale spørgsmål på et generelt niveau, sådan at resultater og erfaringer kan bringes videre til andre bydele. Samtidig vises eksempler og sættes perspektiv med hjælp fra de mange bidrag, der er kommet fra engagerede deltagere i de to bydele.

Der foreligger nu et arbejde med at videreformidle analysens resultater til forligspartierne i budget 2022 og til borgere, frivillige og professionelle aktører med interesse for byudviklingen af bydelshuse i Aalborg Kommune.

Se Bydelshuseanalyse – Et fælles tredje i dagsordenen til mødet i By og Landskabsudvalget 19. januar 2023.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top