Aalborg vil forbedre livskvaliteten for borgere med inkontinens

15. marts 2023

Bedre livskvalitet for borgere med inkontinens og bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet. Det er to af hovedmålene for et nyt samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Center for Offentlig-Privat Innovation og Danish Life Science Cluster.

Op mod 500.000 danskere lider af inkontinens. Problemet er størst blandt ældre i plejebolig. For mange er løsningen brug af bleer, men det påvirker borgernes livskvalitet og oplevelse af værdighed, og plejepersonalet bruger i gennemsnit en fjerdedel af deres tid på inkontinenspleje – med fysisk nedslidning til følge.

Derfor går Aalborg og en række andre offentlige aktører nu sammen om at finde nye løsninger, der kan forbedre livskvaliteten for de berørte borgere, forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet og frigive værdifuld tid.

Samarbejde sikrer skala i efterspørgslen

Det sker i en skaleringsproces – en ny metode indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI). Her går flere offentlige organisationer sammen om et fælles problem. Det skaber større skala i efterspørgslen, så private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

CO-PI har taget initiativet til samarbejdet sammen med Aalborg og Aarhus kommuner – og inviterer nu andre kommuner til at deltage.

Vil fremme udviklingen af nye løsninger

Erfaringer fra landets seks største kommuner viser, at der findes flere løsninger på markedet i dag, men at de ikke lever fuldt op til de behov, kommunerne har.

Maja Torp, fungerende rådmand for Senior og Omsorg i Aalborg kommune, siger:

“Vi arbejder altid for at fremme borgernes livskvalitet og sikre værdighed i ældreplejen. Tiden er ofte knap, og der er mangel på faglærte medarbejdere. Derfor har vi brug for smartere og mere bæredygtige løsninger, der både kan øge borgernes værdighed og aflaste vores medarbejdere i en travl hverdag. Det mangler vi på inkontinensområdet. Måske er løsningen en ny type bleer, nye arbejdsformer eller noget helt tredje. Det ved vi ikke endnu, men det håber vi, at samarbejdet kan finde svarene på.”

Også i Aarhus Kommune forventer man, at deltagelsen i skaleringsprocessen kan puste til efterspørgslen af velfærdsteknologiske løsninger på inkontinensområdet.

Flere kommuner skal med

Når de offentlige aktører går sammen om en fælles udfordring, kan de bruge deres indkøbsmuskel som en motor for innovation – og det er der store muligheder i, for den offentlige sektor køber ind for 380 mia. kr. årligt.

Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI:

“Det kræver mod at erklære offentligt, at man har en udfordring, som man ikke kender løsningen på. Derfor er det stærkt af Aalborg og Aarhus at gå foran. Vores opgave er nu at engagere flere innovative kommuner i skaleringsprocessen og invitere private virksomheder med ind i en tidlig dialog om de potentielle løsninger. Det glæder vi os rigtigt meget til at komme i gang med.”

Trine Søby Christensen, chefkonsulent, Danish Life Science Cluster:

“Vi er klar til at bringe aktørerne i Danish Life Science Cluster i spil ud fra den nye, mere markeds- og efterspørgselsbaserede tilgang, som fokuserer på udfordringer og behov frem for på et konkret produkt. Det forventer vi kan være med til at sikre, at de løsninger, der udvikles, i højere grad rammer behovet hos kommunerne og dermed har større potentiale for implementering og skalering.”
Sammen om løsninger til inkontinens

→ For nogle borgere kan inkontinens behandles, bl.a. med genoptræning. For andre bliver løsningen bleer. Anvendelsen af voksenbleer påvirker borgernes livskvalitet og oplevelse af værdighed.

→ Forbruget af bleer er en betydelig udgift for kommunerne. Aalborg Kommune brugte fx 7,3 mio.kr. på voksenbleer i 2022. Der er samtidig en stor klimabelastning ved produktion, transport og afskaffelse af de mange bleer.

→ Aalborg Kommune og Aarhus Kommune har nu taget initiativ til at finde nye løsninger på inkontinensområdet gennem en ny metode: en skaleringsproces.

→ I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

→ Metoden med skaleringsprocesser er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer samarbejdet.

→ Den primære målgruppe for samarbejdet er ældre borgere i plejebolig, som har permanente inkontinensproblematikker, for hvilke genoptræning og forebyggelse ikke anses for relevant.

→ Den sekundære målgruppe er medarbejdere, som drager omsorg og yder pleje til borgere.

→ Der er i særlig grad fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø herunder fysisk belastning og potentialet for at spare tid på kontinensrelaterede opgaver og arbejdsgange.

→ Den nationale klynge Danish Life Science Cluster (DLSC) er skaleringspartner for CO-PI. Som partner vil DLSC særligt bidrage med netværk og faglig ekspertise inden for velfærdsteknologi.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top