Aalborg skal være tryg digital by

17. marts 2023

Som den første kommune i landet er Aalborg på vej med en handleplan for den trygge digitale by. Fagprofessionelle skal møde unge digitalt, og den digitale demokratiske debat skal styrkes.

Vi oplever alle, at grænserne mellem det digitale liv og det fysiske liv udviskes. Det giver sig udslag i vores deltagelse i lokaldemokratiet og sociale fællesskaber. Ikke mindst oplever de unge, at fællesskaber på nettet fylder mindst lige så meget som fællesskaber i det fysiske rum.

Som den første kommune i Danmark, har Aalborg Kommune i samarbejde med Nordjyllands Politi og Nordic Safe Cities udarbejdet en handleplan for den trygge digitale by, der nu er på vej til debat i Aalborg Byråd.

“Det er ikke noget, som vi har grebet ud af den blå luft. Bag handleplanen ligger tre meget grundige analyser af den generelle digitale debat i Aalborg Kommune, unges digitale liv og den digitale virkelighed, vi som byrådspolitikere møder. Nu lægger vi de samlede analyseresultater frem med henblik på, at vi i Aalborg Byråd får sat en videre retning på udmøntningen af handleplanen”, udtaler Rådmand Nuuradiin S. Hussein.

Der er med udgangspunkt i de tre analyser, drøftelser med fagprofessionelle og med inspiration fra andre europæiske byer udarbejdet en række forslag, der dels skal gøre det digitale ungeliv tryggere og dels styrke den digitale demokratiske debat i Aalborg Kommune.

Unge skal lettere digitalt kunne møde kommune og politi

Det forebyggende arbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, kendt som SSP, skal have en digital dimension. En analyse foretaget i forbindelse med Tryg Digital By viser, at de unge lever en stor del af deres liv i det digitale rum. De unge giver i interview udtryk for, at de har svært ved at vurdere, hvor grænserne for acceptabel, krænkende og ulovlig online adfærd er. De unge fortæller desuden, at de ofte har en følelse af at stå alene med deres oplevelser.

Derfor lægges der op til at koble en SSP-indsats i det fysiske rum sammen med en digital tilstedeværelse. Det kan f.eks. være i form af digital tilstedeværelse af pædagoger fra fritidscentrene og Midtbysjakket på nogle af de platforme, hvor unge typisk mødes. De unge, som medarbejderne kommer i kontakt med digitalt, tilbydes at mødes fysisk med de fagprofessionelle og andre unge, som et supplement til de digitale fællesskaber. Der vil ligeledes være indsatser med henblik på at informere – og samarbejde med forældre på skole- og fritidsområdet.

I forlængelse af dette vil Nordjyllands Politi undersøge muligheden for at oprette en lokal online patrulje, som skal forebygge og bekæmpe had og kriminalitet online i tæt samarbejde med den nationale enhed og online patrulje. Dette arbejde koordineres med ovenstående SSP- samarbejde.

“Der er både noget praktik og jura, som jeg ved, at både Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune skal undersøge nærmere. Det er vigtigt, at vi er til stede, der hvor de unge er. Det er både i det fysiske og det digitale rum. Heldigvis har vi på tværs af kommune og politi rigtig meget erfaring, som vi kan trække på. Det er både fra politiets online-patrulje, fra fritidscentrene og vi har indhentet viden – ikke bare fra de andre nordiske lande – men også Frankrig. Det ser vi frem til at arbejde videre med i SSP-regi”, udtaler Sune Myrup, vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi.

Tryg og levende digital debat

En stor del af den offentlige debat er flyttet ind i det digitale rum. Det mærker både borgere og politikere. Den førsteanalyse foretaget i forbindelse med Tryg Digital By viser, at debatten primært er anerkendende. Ud af 1,3 mio. kommentarer på lokale Facebook grupper er kun 0,2% direkte hadefulde. Til gengæld peger en anden analyse i forhold politikernes debat på nettet, at den digitale politiske samtale i Aalborg er mere polariseret end den tilsvarende brede demokratiske samtale Sammenlignet med de tre andre storbyer er den politiske digitale samtale i Aalborg den næstmest polariserede efter København.

Inspireret af Oslo Kommune foreslås det at udarbejde et fælles kodeks, som de mange moderatorer af lokale debatgrupper kan bruge i arbejdet med at sikre, at alle kommer til orde. Det samme gælder for at lokalpolitikerne introduceres til det fælles kodeks og tilbydes redskaber til at understøtte konstruktive kommentarspor.

Det handler ifølge rådmand Nuuradiin S. Hussein ikke om at lægge en dæmper på debatten:

“Det her handler ikke om at styre debatten i en bestemt retning, men både give de mange frivillige og vores lokalpolitikere en håndsrækning. Her er målet at give dem de værktøjer, der sikrer, at alle kan komme til orde uden at blive lagt for had eller få nedladende kommentarer. For jo flere der deltager i debatten og den politiske ideudvikling, jo bedre løsninger skaber vi i sidste ende for hinanden. Det vinder vi alle sammen ved.”

Kommunerne skal tage initiativer

Nordic Safe Cities arbejder på tværs af Norden i 21 byer for at fremme borgernes tryghed og hjælpe byerne til at modstå ekstremisme, polarisering og had. Her fra er der ros til Aalborg Kommune for at prioritere det opsøgende arbejde i det digitale rum og tage borgernes behov for tryghed alvorligt:

“Den demokratiske debat foregår i dag på sociale medier, og for at skabe et trygt demokrati, hvor alle både kan og tør at deltage, er det vigtigt at kommunernes forebyggende arbejde rykkes derind, hvor samtalen er. Derfor har det været en fornøjelse at arbejde sammen med Aalborg kommune, som har vist mod og handlekraft ved at gå forrest i Danmark og i Norden for at skabe en tryg digital by,” udtaler Direktør Jeppe Albers, Nordic Safe Cities.

Til behandling I byrådet

Handleplanen kommer nu til drøftelse i Børn og Ungeudvalget, Job og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget med forventet behandling i Aalborg Byråd 15. maj.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top