Aalborg ruller cykelstier ud for 60 mio. kr. ekstra

30. september 2021

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har torsdag 30. september indgået et bredt budgetforlig for 2022-2025. Budgetforligspartierne har valgt at afsætte 60 mio. kr. ekstra til cykelstier og sikre skoleveje. Budgettet har også fokus på de markant flere ældre, børn og unge. De grønne ambitioner bliver forstærket med en helt ny klimaalliance.

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har torsdag aften indgået budgetforlig for 2022-2025. Det er 29 ud af 31 byrådsmedlemmer. Budgettet fastholder den positive balance i Aalborg Kommunes økonomi. Samtidig er der med forliget skabt forbedringer på højt prioriterede velfærdsområder. 

”Det er lykkedes os at blive enige om et godt budget med betydelige vel-færdsløft for ældre, børn og unge. Vi er stolte over, at vi får givet et markant løft til den grønne mobilitet med 60 mio. kr. over de næste fire år til cykelstier og sikre skoleveje. Aalborg vil være i den grønne førertrøje, også når det gælder cyklismen, og samtidig fremmer vi sundheden,” siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune er i kraftig vækst med nu 221.000 indbyggere.

”Vi bliver markant flere ældre og små børn de kommende år. Derfor skal vi have bygget flere nye dagtilbud, og der er afsat penge til 120 nye fuldtidsstillinger på ældreområdet. Vi vil også sikre bedre rekruttering og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere, så det bliver endnu mere attraktivt at arbejde i ældreplejen.”

For at sikre fastholdelse af medarbejdere på SOSU-området afsætter forligspartierne yderligere 1,8 mio. kr.

To undervisere i de yngste klasser

Budgetforligspartierne vil løfte almenundervisningen i 1.-3. klasse med såkaldt co-teaching med 9 mio. kr. i 2022 og 27 mio. kr. i 2023. Det er en

samarbejdsmetode, hvor der altid vil være to undervisere til stede i klasserne.

”En god skolestart har stor betydning for elevernes indlæring og trivsel, og vi tror på, at co-teaching kan få endnu flere børn til at komme godt fra start.”

For at sikre tilbud til udsatte børn og unge afsætter budgetforligspartierne ekstraordinært 15 mio. kr. i 2022 og 6,0 mio. kr. i 2023.

”I kølvandet på COVID-19 ser vi desværre flere børn og unge, der mistrives, og det er højtprioritet i budgettet, at vi på bedste vis hjælper dem. Børn og unge er fremtidens Aalborg og har været en meget udsat gruppe under COVID-19,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Vi skal have alle med

Det er afgørende for Aalborg Kommunes udvikling, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

”Ledigheden falder, og aldrig har vi haft så mange i beskæftigelse. Men vi skal have alle med. COVID-19 har efterladt flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, i en vanskelig situation. Vi ønsker at få uddannet og opkvalificeret flere ledige, og det afsætter vi 10 mio. kr. til.”

 Der er i forliget afsat ekstra 1,5 mio. kr. årligt til mennesker med handicap. For at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på handicapområdet afsættes der 0,7 mio. kr. årligt til at afprøve nye tiltag og indsatser.

Klimaalliance samler grønne kræfter i Aalborg

Budgetforligspartierne afsætter 2 mio. kr. til en ny klimaalliance. Det er for at understøtte den ambitiøse, grønne omstilling i Aalborg Kommune og landsdelen generelt.

Klimaalliancen er en videreudvikling af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Det bliver et åbent nordjysk netværk, hvor alle kommuner, virksomheder og foreninger har mulighed for at deltage.

Aalborg prioriterer kulturlivet

Aalborg Kommune igangsætter et billetsamarbejde med Nordjyllands Trafikselskab ved idræts- og kulturarrangementer i Gigantium og på Aalborg Portland Park. Samarbejdet gør det gratis at benytte kollektiv trafik til og fra idræts- og kulturarrangementer og skal også hjælpe på trængsels- og parkeringsudfordringer ved store begivenheder. Det vil være et forsøg, der løber frem til 2023.

Kultur skal ud til alle, og der afsættes derfor 1. mio. kr. til unge talenter, der skal ud at optræde på plejehjem, aktivitetscentre og væresteder.

Massive investeringer i idræt og fritid

Idræt og bevægelse er en del af Aalborg Kommunes DNA. Gode og moderne faciliteter er afgørende for aktive borgere, og derfor vil der nu blive etableret kunstgræsbaner i St. Restrup og Hals, en ridehal i Nibe og tilbygning til Båndbyhallen i Storvorde.

Fokus på landdistrikter

I budgettet er der afsat ekstra penge til at udvikle og renovere forsamlingshuse samt enkelprojekter i flere oplandsbyer. Der er også afsat 1. mio. kr. årligt til øget renhold i oplandsbyer og landdistrikter.

Togstop nord for Lindholm

Forligspartierne er indstillet på at støtte etableringen af et togstop nord for Lindholm. Der udarbejdes en sindetskrivelse om, at kommunen vil afsætte 15 mio. kr. til formålet.

Vi udvikler Aalborg sammen

Aalborg Byråd har hele vejen igennem budgetprocessen ønsket at inddrage borgerne via borgermøder, sociale medier og kommunekassen.

”Vi er meget glade for de mange borgere, der har bidraget til budgetproces-sen. Hele byrådet ønsker, at vi udvikler Aalborg Kommune sammen, og det gælder også budgettet. Vi har bl.a. lyttet til de mange borgere, der har ønsket bedre vilkår for cyklister, og det har vi prioriteret,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Aalborg Byråd har fået over 640 budgetinputs via kommunekassen, de sociale medier og borgermøder.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top