Aalborg, Odense, Aarhus og Købehavn afleverer 61 forslag til reform

30. september 2021

Danmarks fire største byer afleverer i dag katalog med 61 forslag til Nina Smith-kommissionen. Det er forslag og ideer til løsning af de svære samfundsudfordringer, som har fulgt os i mange år.

Samfundet står over for en række udfordringer, som er kendte, men også så komplekse, at årtiers forsøg på at løse dem endnu ikke har båret frugt. Eksemplerne er mange:

  • Det er stadig tæt på hver femte ung, som, når de bliver 25 år, ikke har anden uddannelse end grundskole med sig.
  • Vi ser stadig en stor andel af indvandrere og efterkommere, som ikke formår at komme i job.
  • Stadigt færre benytter sig af efter- og videreuddannelse, mens virksomhedernes problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft kun bliver større og større.
  • Sidst men ikke mindst har vi store grupper af unge dimittender fra de videregående uddannelser, som går direkte ud i ledighed år efter år. 

I dag afleverer landets fire største byer et katalog sprængfyldt med ideer og forslag til Reformkommissionen. Kataloget er blevet til efter afholdelsen af fire intensive workshops – en i hver af de medvirkende byer. Deltagerne i de pågældende workshops har alle været mennesker med fingrene nede i praktikken og konkrete videnspersoner på de pågældende områder.
Det gælder:

  • Samspillet mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv med fokus på dimittendledighed.
  • Ungeområdet med fokus på de godt 50.000 unge som hverken er i uddannelse eller job.
  • Efteruddannelse og opkvalificering og arbejdsgivernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.
  • Integrationsområdet. Med fokus på at få ikke mindst indvandrerkvinderne i job.

Tænketanken Mandag Morgen har assisteret de fire byer med at facilitere de planlagte workshops, samt med at indsamle og formidle de konkrete forslag, der kommer ud af det intense arbejde i de fire kommune. Forslagene afleveres på torsdag den 30. september i Altinget/Mandag Morgens gård i København.

Hele processen med at nå frem til de mange forslag til at gøre noget ved de dybere problemstillinger i vores samfund. Deltagerne i de fire workshops har skullet udfordre de gældende systemer og tænke i grundlæggende helt nye baner og ikke kun lappe på de nuværende rammer og regler.

Det er blevet til i alt 61 modige forslag, der griber dybt ind i, hvordan vi reformerer de områder, som vi har kæmpet med så længe uden at finde de rette løsninger. Forslagene er ikke sorteret eller prioriteret politisk af de fire kommuner men lægges frem tro mod processen som et bruttokatalog fra deltagerne i de fire workshops.

Kataloget indeholder derfor mange forskellige bud på at vende udviklingen i forhold til de fire centrale problemstillinger og påpege, hvad der står i vejen for at nå i mål med nogle løsninger. Kataloget er henvendt til Reformkommissionen og dens arbejde, men alle er selvfølgelig velkomne til at læse med og finde inspiration i de mange gode forslag.

Du kan se det samlede forslagskatalog her.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen