Aalborg kommune giver en undskyldning i sagen om Gravenshoved Kostskole

16. januar 2023

Byrådet i Aalborg Kommune har i dag taget stilling til det videre forløb i sagen om den tidligere Gravenshoved Kostskole, som kommune ejede og drev i samarbejde med det daværende Nordjyllands Amt fra 1964-1991, og som i 1991-1993 blev selvejende.

Det står klart for et samlet byråd efter gennemgang af advokatundersøgelsen ved Niels Vase, at mange af de tidligere elever på Gravenshoved Kostskole med det samme skal have en undskyldning, selvom de juridiske konsekvenser først nu skal afdækkes.

”Jeg ved, at grundighed og ordentlighed har været nøgleord fra dag et i den her sag, og derfor er det også ordentligt, at vi siger undskyld til de elever, der har oplevet ting på Gravenshoved Kostskole, som ingen skulle have haft oplevet. Det skulle de ikke dengang, og det skal de stadig ikke. Vi ved, at de har ledt efter nogen, som ville lytte og tage dem alvorligt. Vi har som kommune lyttet og taget dem alvorligt, da de kom til os, og det håber jeg, at de også har oplevet,” siger Borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Næste skridt er en vurdering af, hvilke konsekvenser rapporten eventuelt skal have, og i hvilket omfang der kan udbetales godtgørelse eller erstatning. Aalborg Kommune arbejder nu på at finde et advokatfirma, som kan behandle spørgsmålet.

”Men skridtet lige nu er at sige: Vi har hørt jer, og vi har set jer. Undskyld for de oplevelser, I har haft,” understreger Thomas Kastrup-Larsen.

”Det var et kommunalt tilbud, og det var vores ansvar at drive det. Derfor er der ingen tvivl i byrådet om, at vi har brug for at finde ud af, hvad vi kan, må og skal, når vi tager næste skridt mod at få afsluttet sagen på en ordentlig måde for alle parter. Vi ønsker at gøre det rigtige i den her sag, og derfor har byrådet vedtaget at få en advokatvurdering af, om det er muligt for Aalborg Kommune at udbetale en godtgørelse eller erstatning, og hvordan det kan ske,” siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Fakta

I sidste uge blev en uafhængig advokatundersøgelse i tre dele færdig, og det er den undersøgelse og eventuelle juridiske konsekvenser af undersøgelsen, byrådet i dag har drøftet. Undersøgelsen slår på baggrund af interviews med tidligere elever og ansatte og Syd- og Sønderjyllands Politis efterforskning af sagen fast, at elevernes fortællinger er troværdige. Fortællinger, som har gjort stort indtryk på kommunens politikere.

Der kan ikke ske et strafferetligt opgør i sagen om den tidligere kostskole, idet politiet på baggrund kommunens anmeldelse efter en grundig undersøgelse har konkluderet, at forholdene er forældede.

Aalborg Kommune anmeldte sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi i oktober 2021 efter at have modtaget klager over Gravenshoved Kostskole fra 31 tidligere elever på skolen.

Den uafhængige undersøgelse er foretaget af Advokat Niels Vase fra HjulmandKaptain. Arbejdet med undersøgelsen er tilrettelagt, så advokaten har haft frie hænder til at tilrettelægge arbejdet, og den er faldet i tre dele, som bestod af:

  • Kommunens muligheder for at iværksætte støttemuligheder for de tidligere elever udover gældende lovgivning.
  • Forældelsesreglers betydning for sagen, de præcise juridiske ejerforhold omkring kostskolen samt det tilsyn, der blev ført med institutionen i perioden, uanset om dette blev ført af stat, amt eller kommune.
  • En undersøgelse af de udsagn, som tidligere elever og andre er kommet med om Gravenshoved Kostskole.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top