Aalborg får ny bypark på kanten af Limfjorden

17. februar 2023

Stigsborg er et af Danmarks største kystnære udviklingsprojekter. Midt i den nye bydel kommer Stigsborg Naturpark til at ligge. En bypark, der med udgangspunkt i den aalborgensiske undergrund, skal danne ramme for naturoplevelser og aktiviteter for alle aldre.

Den sidste del af Nørresundby og Aalborgs havnefront er i rivende udvikling. På Stigsborg Havnefront begyndte anlægget af 1. etape af bydelens store park, Stigsborg Naturpark, for kort tid siden. Den nye park er på én gang svaret på at håndtere forureningen på den tidligere industrigrund, ligesom den skal danne grundlag for en velfungerende bydel, hvor boliger og uderum tænkes sammen.

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen fortæller om den nye park:
– ” Parken bliver en ny naturperle på størrelse med Vestre Fjordpark, der skal give bydelens indbyggere og andre borgere et tiltrængt pusterum med lys, luft og natur, og let adgang til vandet. Parken udgør et savnet grønt støttepunkt mellem fjord og by i den østlige del af det tæt bebyggede Nørresundby. Med den nye park og en ny kystfremrykning, får borgerne så at sige fjorden tilbage, og generelt kommer parken til at forbedre de grønne kvaliteter på denne del af Solsiden.”

Parken grænser desuden op til bydelens nye Børne og Ungeunivers, hvor skolens uderum tænkes tæt sammen med parken.

Naturpark med udgangspunkt i Aalborgs undergrund

Stigsborg Naturpark bliver baseret på Aalborg og fjordlandskabets geologi og kommer til at rumme forskellige biotoper med urter, buske og træer fordelt i et spændende kuperet terræn i en stor del af parken, mens terrænet mod fjorden bliver mere jævnt.

Parkens ide bygger på Aalborgs undergrund med de mange råstofgrave, den lokale natur og tilknytningen til Limfjorden. Samtidig bliver der trukket spor til industritiden med ”Kemirafabrikken” i form af den skulpturelle syretank, der tænkes brugt til kunst, og en stiforbindelse til vandet, der følger linjen fra fabrikkens gamle, nu tildækkede, skyllekanal.

– ”Én af Aalborgs mange kvaliteter er dens undergrund, der er ret unik. Den har både været afgørende for byens fysiske placering, været med til at forme den hi-storiske og industrielle udvikling og haft betydning for den særlige natur, der har udviklet sig her. Den nye park tager udgangspunkt i netop de elementer, og på den måde får vi en helt unik bypark”, fortæller rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen.

Plads til det levede liv og aktiviteter i alle aldre

Mod den nye bydel bliver parken omkranset af en parkpromenade, der skal danne overgang mellem bebyggelse og park med beplantede zoner og en legeplads. Her kan man køre på løbehjul og lære at cykle på sin løbecykel, tage sin daglige løbetur rundt om parken eller gå en tur med barnevognen.

Udover naturkvaliteterne og de mange opholdsmuligheder kommer parken også til at rumme et skateranlæg, der flettes smukt ind i terrænet, samt en boldbane.

I parkens sydøstlige hjørne anlægges et nyt bådområde og på sigt en plads til natur-vandaktiviteter for børn, et Fjordklubhus og en mindre strand.

Mod sydvest afgrænses parken af Børne og Ungeuniversets udearealer, en ny plads kaldet Fjordpladsen, som danner overgangen mellem den nye havnefront og parken, samt planerne om den kommende cykel-gangbro over fjorden.

Hele parken forventes færdig i 2026, dog vil færdiggørelse af hele skaterområdet afhænge af fundraising.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top