Åbningstider i julen

Hovedomstillingen

 • Hovedomstillingen har almindelige åbningstider.

Borgerservice

 • Borgerservice har almindelige åbningstider.

Borgerrådgiver

 • Borgerrådgiveren har lukket den 23., 27., 28., 29., og 30. december. 

By og Land

 • By og Land på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby er lukket for telefoniske henvendelser og personligt fremmøde fra mandag den 26. december til og med fredag den 30. december 2022.
 • Dog er Kirkegårdskontoret åbent for telefoniske henvendelser de pågældende dage. 

Job og Velfærd

 • Administrationen på Sønderbro 12 holder lukket den 27., 28., 29. og 30. december. 
 • Familiegrupperne samt Specialgruppen holder lukket den 27., 28., 29. og 30. december. Der er mulighed for telefonisk kontakt alle dage på telefon 9931 3333. Fysisk fremmøde er muligt på Badehusvej 11, 9000 Aalborg.
 • Job- og Ydelsesafdelingen (undtagen Ydelsescentret) holder lukket den 27., 28., 29. og 30. december. Der er nødåben i Jobhuset for fysiske og telefoniske henvendelser og kan kontaktes på telefon 9931 3700 . RessourceCenter Aalborg holder ligeledes nødåben og kan kontaktes på telefon 9982 3000 .

Klima og Miljø

 • Klima og Miljø på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby og i Danmarksgade 19, Aalborg er lukket for telefoniske henvendelser og personligt fremmøde mellem jul og nytår, det vil sige den 26., 27., 28., 29. og 30. december 2022.

Børn og Unge

 • Børn og Unge, Godthåbsgade 8, Nørresundby holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage den 2. januar 2023. 
 • Pladsanvisningen holder lukket mellem jul og nytår og er tilbage den 2. januar 2023.
 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning holder lukket mellem jul og nytår og er tilbage den 2. januar 2023.

Senior og Omsorg

 • Administrationen  Storemosevej i Vodskov er lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage den 2. januar 2023.
 • Hjemmeplejen (9982 4800) har åbent som normalt den 27, 28, 29 og 30. december samt fra den 2. januar 2023. I helligdagene er der telefonsvarer på.
 • Rengøringsenheden (9931 5043) har åbent som normalt den 27, 28, 29 og 30. december samt fra den 2. januar 2023. I helligdagene er der telefonsvarer på.
 • Madservice (9931 5500) har åbent alle hverdage og helligdage imellem jul og nytår fra kl. 8-14. 
 • Sygeplejen har åbent som normalt den 27, 28, 29 og 30. december samt fra den 2. januar 2023.
  Den 26. december er der telefonsvarer på, og Vagtcentralen varetager telefonen. I helligdagene er der telefonsvarer på.
 • Kontaktcentret og visitationen(9982 5000) har åbent som normalt den 27, 28, 29 og 30. december samt fra den 2. januar 2023. I helligdagene er der telefonsvarer på.
 • Rehabiliteringscenter Aalborg har lukket fra den 22. december og er tilbage igen den 2. januar 2023.
 • Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted har lukket mellem jul og nytår og er tilbage igen den 2. januar 2023.

Sundhed og Kultur

 • Administrationen i Danmarksgade holder lukket mellem jul og nytår, og er tilbage 2. januar 2023.
 • Tandplejen holder lukket fra 23. december 2022 til 2. januar 2023 –  begge dage inklusiv. Der er vagt på alle hverdage.
  Læs mere om kontakt ved tandpine eller tandskade

 • Sundhedsplejen har åbent som normalt.
 • Center for Sundhedsfremme holder lukket mellem jul og nytår, og er tilbage 2. januar 2023.
 • Center for Mental Sundhed holder lukket mellem jul og nytår, og er tilbage den 2. januar 2023.
 • Aalborg Sundhedscenter holder lukket fra og med 23. december 2022 og er tilbage 2. januar 2023.
  Genoptræning holder åbent alle dage som vanligt undtagen helligdagene.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top