Måned: marts 2021

Coronasmitte og vaccinestatus onsdag

Coronasmitte og vaccinestatus onsdag

Coronasmitte og vaccinestatus onsdag 31. marts 2021(næste opdatering ventes efter påske, tirsdag 6. april 2021) Smittekort og grafer over smitteprocent og aldersfordeling af smittede bringes hver mandag (se nedenfor under mandag). Coronasmitte og vaccinestatus onsdag 31. marts 2021 (næste opdatering ventes efter påske, tirsdag 6. april 2021) Smittestatus i Silkeborg Se testcentrenes åbningstider i påsken …

Coronasmitte og vaccinestatus onsdag Læs videre »

Foto: Vaccinationsdag 12. april

12.april stor vaccinationsdag

Er du inviteret til vaccination – og venter på en ledig tid? Den 12.april er der generalprøve i hele Danmark på at vaccinere 100.000 borgere på samme dag. Derfor er der flere vaccinationer end normalt. Allerede nu kan du gå ind booke en tid til den12. april i booking-systemet. Gå ind og book på www.vacciner.dk …

12.april stor vaccinationsdag Læs videre »

Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Ledigheden stiger i Odense

For hele landet er ledighedsprocenten også steget fra 4,4 % i januar 2021 til 4,6 % i februar 2021.  – Det er noget møg, at ledigheden er steget både nationalt og her i Odense. Jeg ser frem til, at samfundet gradvist åbner mere op igen, så der igen bliver flere job at søge for de …

Ledigheden stiger i Odense Læs videre »

Lovliggørende dispensation til hævning af stier i beskyttet natur i Vesterskoven, 9700 Brønderslev

31. marts 2021 Brønderslev Kommune har den 31. marts 2021 meddelt lovliggørende dispensation til hævning af stier i dele af det beskyttede område ved Kornumgårdsgrøften i Vesterskoven, Brønderslev. Hævningen skal forhindre oversvømmelse af de eksisterende stier. Dispensationen er givet efter § 65 stk. 3, jf. §3 stk. 1 i Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. …

Lovliggørende dispensation til hævning af stier i beskyttet natur i Vesterskoven, 9700 Brønderslev Læs videre »

Miljøtilladelse til Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J

31. marts 2021 Brønderslev Kommune har den 31. marts 2021 meddelt miljøtilladelse til ejendommen Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J. Miljøtilladelsen er meddelt i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Miljøtilladelsen er meddelt til et produktionsareal på i alt 2.397 m2 kvægproduktion på ejendommen. Klagefristen udløber den 28. april 2021. Klagevejledningen fremgår af selve …

Miljøtilladelse til Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J Læs videre »

Lovliggørende dispensation til hævning af stier i beskyttet natur i Vesterskoven, 9700 Brønderslev

31. marts 2021 Brønderslev Kommune har den 31. marts 2021 meddelt lovliggørende dispensation til hævning af stier i dele af det beskyttede område ved Kornumgårdsgrøften i Vesterskoven, Brønderslev. Hævningen skal forhindre oversvømmelse af de eksisterende stier. Dispensationen er givet efter § 65 stk. 3, jf. §3 stk. 1 i Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. …

Lovliggørende dispensation til hævning af stier i beskyttet natur i Vesterskoven, 9700 Brønderslev Læs videre »

Miljøtilladelse til Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J

31. marts 2021 Brønderslev Kommune har den 31. marts 2021 meddelt miljøtilladelse til ejendommen Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J. Miljøtilladelsen er meddelt i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Miljøtilladelsen er meddelt til et produktionsareal på i alt 2.397 m2 kvægproduktion på ejendommen. Klagefristen udløber den 28. april 2021. Klagevejledningen fremgår af selve …

Miljøtilladelse til Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J Læs videre »

Social- og Seniorudvalget har godkendt handleplan for Guderup Plejecenter

– Vi har allerede iværksat tiltag, som skal sikre, at borgere altid får en værdig pleje og omsorg. Derfor har vi lige nu en demensvejleder, der indgår i dag- og aftenvagt i afdelingen. Der er også igangsat individuelle dialogsamtaler mellem ledelsen, beboere og pårørende, siger plejecenterchef Joan Slaikjer Hansen. Handleplanen er udarbejdet med baggrund i det …

Social- og Seniorudvalget har godkendt handleplan for Guderup Plejecenter Læs videre »

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Agerstedvej 19, Dronninglund

30. marts 2021 Brønderslev Kommune har den 18. december 2020 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Agerstedvej 19.  Der ansøges om miljøgodkendelse til forlængelse af løbe/drægtighedsstalden, hvorved produktionsarealet øges med 660m². For at give plads til udvidelsen nedlægges en gylletank, mens der søges om tilladelse til opførelse af en anden …

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Agerstedvej 19, Dronninglund Læs videre »

Et enigt byråd konstituerer to direktører | Nyheder

Økonomiudvalget valgte på baggrund af advokatundersøgelsen og de interne afdækninger, der blev offentliggjort den 12. marts, at starte en bortvisningssag op mod Annemarie Zacho-Broe, der har været fritaget fra tjeneste siden 5. januar 2021. Det er på den baggrund, at byrådet mandag aften valgte at bortvise kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe. På samme møde besluttede byrådet at …

Et enigt byråd konstituerer to direktører | Nyheder Læs videre »

Scroll til toppen