Måned: juni 2020

Fredericia Kommune ansætter ny koncerndirektør for børne- og ungeområdet | Nyheder

Byrådet i Fredericia Kommune godkendte mandag aften ansættelsen af en ny koncerndirektør for børne- og ungeområdet. Valget er faldet på den 38-årige Camilla Nowak Kirkedal, der kommer fra en stilling som konstitueret administrerende direktør for Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.   ”Børnene og de unge betyder alt for os i byrådet. Derfor er det …

Fredericia Kommune ansætter ny koncerndirektør for børne- og ungeområdet | Nyheder Læs videre »

Covid-19: Information til ældre borgere og kronikere

Igen indendørs besøg på plejecentre og aflastningspladser fra 2. juli 2020

Sundheds- og Ældreministeriet har 29. juni meldt ud, at der åbnes op for besøg på plejecentre mv. Det betyder, at fra torsdag 2. juli kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd under …

Igen indendørs besøg på plejecentre og aflastningspladser fra 2. juli 2020 Læs videre »

Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Blindbæk og Hinge Å

Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at et projekt for vandløbsrestaurering af den nederste del af Sminge Møllebæk ikke er VVM-pligtigt.  Projektet ønskes gennemført på matr. nr. 4y, 4u og 4p Sminge By, Voel   Afgørelse og begrundelse Projektet er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter …

Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk Læs videre »

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 13-011, Boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at et projekt for vandløbsrestaurering af den nederste del af Sminge Møllebæk ikke er VVM-pligtigt.  Projektet ønskes gennemført på matr. nr. 4y, 4u og 4p Sminge By, Voel   Afgørelse og begrundelse Projektet er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter …

Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk Læs videre »

Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse om § 16b miljøtilladelse på Sørkelvej 21, 8882 Fårvang

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 29. juli 2020. Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommune har truffet afgørelse om §16b miljøtilladelse på Sørkelvej 21, 8882 Fårvang. Der er søgt om et produktionsareal på 1006 m2 samt etablering af en ny møddingsplads på 130 m2 og et overdækket areal på 33 m2 i tilknytning …

Landbrug: Afgørelse om § 16b miljøtilladelse på Sørkelvej 21, 8882 Fårvang Læs videre »

Ny kampagne vil hylde de lokale lærere

Ny kampagne vil hylde de lokale lærere

Sig tak til en lærer, der gør en forskel for børnene i Norddjurs Kommune. I en ny kampagne sætter VIA fokus på de lokale lærere, der hver dag gør en positiv forskel i hele regionen. Nu kan du indstille en lokal lærer fra en skole i Norddjurs Kommune, som fortjener en særlig tak. Vi kender …

Ny kampagne vil hylde de lokale lærere Læs videre »

Scroll til toppen