Måned: november 2019

Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport ifm. miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Afgørelsen kan ikke påklages Beskrivelse af sagen Ejeren af husdyrbruget på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup har søgt om miljøgodkendelse af ændring af produktionsanlægget. Ændringen udløser krav om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven. Da der er tale om et såkaldt IE-husdyrbrug skal det vurderes, hvorvidt husdyrbruget skal udarbejde en såkaldt basistilstandsrapport over miljøtilstanden på jord …

Landbrug: Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport ifm. miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup Læs videre »

Direktør Anders Kjærulff bliver koncerndirektør i Region Midtjylland

Direktør Anders Kjærulff bliver koncerndirektør i Region Midtjylland

Han stopper i Silkeborg Kommune ved udgangen af december. Direktør Anders Kjærulff tiltræder 1. januar 2020 en stilling som koncerndirektør i Region Midtjylland og stopper derfor som direktør i Silkeborg Kommune ved udgangen af december. Anders Kjærulff har været direktør i Silkeborg Kommune siden 2016, og han har ansvaret for beskæftigelsesområdet, sundheds- og omsorgsområdet samt …

Direktør Anders Kjærulff bliver koncerndirektør i Region Midtjylland Læs videre »

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 13-011, Boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 30-003, Boligområde ved Hedevej i Fårvang

Miljøstyrelsen har efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for området omfattet af ovennævnte lokalplan. Klik her for at se Miljøstyrelsens afgørelse (åbner pdf i nyt vindue). Afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 …

Reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 30-003, Boligområde ved Hedevej i Fårvang Læs videre »

Livet med hjerneskade – Kalundborg Kommune

torsdag 28. november 2019 – et kursus for mennesker med senhjerneskade. Formålet med kurset er, at deltagerne opnår bedre mulighed for at håndtere hverdagen med de forskellige følger af en hjerneskade. Nære pårørende kan også deltage i kurset. Kurset afholdes i Sundheds- og Akuthuset, Nørre Allé 31, Kalundborg. Sal C. Torsdage kl. …

Livet med hjerneskade – Kalundborg Kommune Læs videre »

Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup bliver udviklingsdirektør og erhvervsforsker

Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup bliver udviklingsdirektør og erhvervsforsker

Han forlader Silkeborg Kommune med udgangen af december. Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup tiltræder 1. januar 2020 en stilling som udviklingsdirektør i softwarevirksomheden Musskema.dk, der arbejder med digitale ledelsesredskaber, og han skal samtidig forske i digitale ledelsesredskaber gennem en erhvervs PhD. Derfor forlader Jørgen Skovhus Haunstrup Silkeborg Kommune med udgangen af december. Jørgen Skovhus Haunstrup blev …

Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup bliver udviklingsdirektør og erhvervsforsker Læs videre »

Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til restaurering af Salten Å ved Katrinedal Dambrug

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 27. december 2019 Beskrivelse af sagen Der gives tilladelse til en omlægning og forlængelse af Salten Å ved Katrinedal Dambrug for at forbedre passagen for fisk og smådyr i vandløbet. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljø eller afvandingsevne negativt i Salten Å. Kontaktoplysninger Hvis …

Vandmiljø: Tilladelse til restaurering af Salten Å ved Katrinedal Dambrug Læs videre »

Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – november 2019

Mandag 25. november var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Kommune har besluttet. Høringer Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Nær Demstrup: Der er  interesse for at opstille 3 vindmøller på op til 142,5 meters højde samt ca. 30 ha solceller på marker nær vindmøllerne i Marsvinslund.   At vindmøllerne …

Byrådet har besluttet – november 2019 Læs videre »

Alle har et ansvar for at stoppe spritkørsel i Silkeborg

Alle har et ansvar for at stoppe spritkørsel i Silkeborg

Alkoholfri gløgg, ”et gerningssted” og engangsalkoholtester. Det kan du møde på torvet i Silkeborg i dag. Eventen er en del af Silkeborg Kommunes indsats mod spritkørsel, der sætter fokus på, at spritkørsel kan gøre dig til gerningsmand, og at alle har et ansvar for at undgå dette. – Med alkohol i blodet kan du på …

Alle har et ansvar for at stoppe spritkørsel i Silkeborg Læs videre »

Scroll til toppen