Måned: oktober 2019

Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Grundel Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 29. oktober 2019 Beskrivelse af sagen Silkeborg Forsyning har ansøgt om tilladelse til at udlede grundvand i forbindelse med en grundvandssænkning ved Demstrup renseanlæg. Der skal etableres en ny pumpestation ved Demstrup renseanlæg, idet at renseanlægget nedlægges. I den forbindelse sker en grundvandssænkning i ca. 12-20 uger. Det …

Vandmiljø: Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Grundel Bæk Læs videre »

Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af vejvand til Søholt Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 29. oktober 2019 Beskrivelse af sagen Tilladelsen omfatter udledning af vejvand i forbindelse med at der anlægges en ny vej mellem Stagehøjvej og Nordre Ringvej. Vejvandet udledes til Søholt Bæk og via eksisterende regnvandsbassin til Silkeborg Langsø Øst. Kontaktoplysninger Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til …

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af vejvand til Søholt Bæk Læs videre »

Scroll til toppen