Beboere på plejecentre får anden vaccination mandag

Blandt de første færdig Covid-19 vaccinerede borgere i Sønderborg Kommune bliver alle beboere på kommunens plejecentre. For mandag den 25. januar 2021 gennemfører Sønderborg Kommune i samarbejde en række læger anden runde af vaccinationen på kommunens 10 plejecentre samt Center for Korttidspladser. Der er tale om cirka 500 beboere. – Vi er glade for, at vi …

Beboere på plejecentre får anden vaccination mandag Læs videre »

Hvornår og hvordan skal du lade dig teste?

Øget test af personalet i Nyborg Kommune

Det øgede nationale fokus på smitteopsporing betyder, at Nyborg Kommune fra på mandag 25. januar 2021 begynder at teste medarbejderne på ældreområdet to gange om ugen, imod nuværende én gang om ugen og benytte flere lyntest i de øvrige institutioner. Dette sker efter en generel anbefaling fra de nationale myndigheder. Ind til nu har medarbejderne …

Øget test af personalet i Nyborg Kommune Læs videre »

COVID-19 vaccination på kommunens plejecentre først i januar

Lokal vaccinationsklinik i Nyborg – Nyborg Kommune

Nyborg Kommune og Region Syddanmark planlægger at etablere en lokal vaccinationsklinik. Region Syddanmark har fremlagt en ny vaccinationsstrategi, der betyder, at borgerne snart kan tilbydes vaccination tæt på hjemmet fx i en lokal vaccinationsklinik og på sigt også hos den praktiserende læge. Nyborg Kommune har derfor indledt et samarbejde med regionen om at etablere en …

Lokal vaccinationsklinik i Nyborg – Nyborg Kommune Læs videre »

Ensretningen i Toldbodgade og Grønnegade vender

Fra fredag 22. januar 2021 skal du være opmærksom på, at ensretningen i Grønnegade og Toldbodgade er vendt om. Du kan ikke se denne iframe. Se filmen Ensretning ændret i Toldbodgade og grønnegade her i stedet   Det betyder, at bilister fremover skal køre mod nord ad Grønnegade – fra Drewsensvej i retning mod Vestergade …

Ensretningen i Toldbodgade og Grønnegade vender Læs videre »

Revurdering af Ingeborg Skeels Vej 47, Dronninglund

22. januar 2021 Brønderslev Kommune har udarbejdet udkast til revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Ingeborg Skeels Vej 47, 9330 Dronninglund. Evt. bemærkninger til udkastet skal sendes til Lise Laursen senest den 5. februar 2021. Revurdering – Ingeborg Skeels Vej 47 (nyt vindue) Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune Læs nyheder fra kommunerne

Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse af tillæg til § 12 miljøgodkendelse på Nedermarksvej 5, 8643 Ans By

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 18. februar 2021 Beskrivelse af sagen Der søges om at udvide eksisterende produktion af malkekvæg fra 875 malkekøer med opdræt til 1001 malkekøer med opdræt. Der bygges i den forbindelse en ny kostald, en ny dybstrøelsesstald, ny ensilageplads og en ny møddingsplads. Udvidelsen udløser krav om …

Landbrug: Afgørelse af tillæg til § 12 miljøgodkendelse på Nedermarksvej 5, 8643 Ans By Læs videre »

Vedtagelse af lokalplan 11-018 Område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Silkeborg

Lokalplan 43-005 for et boligområde i Gjessø

Byrådet har 8. januar 2021 vedtaget ovennævnte lokalplan endeligt. Planen træder i kraft 22. januar 2021. Teknik- og Miljøchefen har på vegne af byrådet vedtaget Lokalplan 43-005 endeligt. Lokalplanen er et “tillæg” til en eksisterende lokalplan for et boligområde i Gjessø;  “Lokalplan nr. 64” Klik her for at se Lokalplan 43-005 på kommunens “Lokalplanside”. Se …

Lokalplan 43-005 for et boligområde i Gjessø Læs videre »

Forældrene er glade for Silkeborgs skoler

Forældrene er glade for Silkeborgs skoler

En landsdækkende undersøgelse viser, at forældre i Silkeborg gennemsnitligt er mere tilfredse med deres børns skoler, end forældrene i Danmarks øvrige kommuner er. Forældre fra hele landet har gennem et spørgeskema vurderet deres børns skoler på en skala fra 1 til 5. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune ligger på 4,04. Dermed ligger …

Forældrene er glade for Silkeborgs skoler Læs videre »

Scroll til toppen